روشنک آرامش

نویسنده  شاعر  مترجم

بیوگرافی من 🙂

در آذر ماه بارانی یکی از سال‌های نه چندان دور به دنیا آمدم ، دبستان و راهنمایی را در یکی از شهرهای استان خوزستان گذراندم و دبیرستان را در اهواز. در طول دوران مدرسه در انواع فعالیت های پرورشی شرکت می کردم ولی نوشتن تنها چیزی بود که همیشه حواس مرا پرت می کرد، در کودکی چند تا از اشعارم در کیهان بچه ها چاپ شد و این موضوع باعث شد که تشویق شوم، قبل از این که مدرسه بروم خواندن را یاد گرفتم.

روشنک آرامش

تخصص و مهارت ها

۸۶%

شعر سپید

۸۲%

نویسندگی

۹۳%

ترانه

۸۰%

ترجمه

۷۶%

داستان کوتاه

۸۶%

موزون

مادر خواندن را به من یاد داد و معلم نوشتن را، پدرم همیشه برایم رباعی های خیام را می خواند که باعث شد خیلی از اشعار خیام را از بر باشم. شب های کودکی ام با داستان های پدر از قصه های فردوسی گرم میشد. اولین کنکور با پذیرفته شدن در رشته ی مامایی، از دانش اموز به دانشجو تبدیل شدم . در دانشگاه سردبیر مجله ی ادبی بودم، و در کنار درس در فعالیت های فرهنگی شرکت می کردم، نمایشنامه می نوشتم ، و شعر های پراکنده . بعد از اتمام درسم برای گذراندن دوره ی طرح به سوسنگرد رفتم. این دوره از زندگی ام به خاطر فشار کار کمترین فعالیت را در نوشتن تجربه کردم. بعد از آن به تهران نقل مکان کردم و در دانشگاه آزاد تهران شمال ادبیات انگلیسی خواندم . اینجا بود که فعالیت های رسمی تری را آغاز کردم. تحصیل در رشته ی ادبیات انگلیسی باعث شد به ترجمه فکر کنم ، ترجمه ی شعر، داستان . بعد از فارغ التحصیل شدن ترجمه را به شکل رسمی تری آغاز کردم در کارگاه ترجمه ی شعر استاد پوری و ترجمه ی ادبی استاد امرایی شرکت کردم، که بسیار راه مرا هموار کردند . در دوره همی های کافه الف با حضور استاد ابوترابی شرکت کردم و از محضرشان آموختم. سه کتاب شعر چاپ شده ، یک کتاب مجموعه داستان های کوتاه دارم .دو رمان ترجمه شده، و تعداد زیادی شعر و داستان های کوتاه ترجمه شده دارم. مجموعه های عاشقانه ی زیادی نوشتم که در شبکه های اجتماعی وجود دارند. در حال حاضر در حال ترجمه ی یک رمان مشهور هستم و در حال نوشتن اولین رمان خودم . بزودی مجموعه ی شعر چهارم من چاپ میشود .